Báo giá dịch vụ Google Adwords

Rate this item
(1 Vote)

Loại gói dịch vụ

Sô lương click

Sô lương từ khóa hiên thị

Thời gian hiên thi

Top googe hiên thị

Phí dịch vụ

Gói click

Tùy yêu cầu KH

Không giới hạn

Bao giờ đủ click thì dừng

Tùy yêu cầu KH

Thỏa thuận

Gói hiển thị

Không giơí hạn

Không giới hạn

Tùy yêu cầu KH

Tùy yêu cầu KH

Thỏa thuận

Gói quản lý

Không giơí hạn

Không giới hạn

Không  giơí hạn

Tùy yêu cầu KH

Thỏa thuận

3 yếu tố sau ảnh hưởng đến phí dịch vụ của Google Adwords:

- Mức độ cạnh tranh của từ khóa.

- Số lượt KH click vào quảng cáo.

- Số lượng người tìm kiếm tháng tháng.

Như vâỵ quý khách có thể dễ dàng nhận thấy:

- Ngân sách càng lớn thì có thể quảng cáo với nhiều từ khóa.

- Thời gian quảng cáo càng dài thì sẽ càng có nhiều khách hàng click vào và sẽ cần ngân sách lớn hơn.

báo giá google adword

 

Giải pháp 365 sẽ tư vấn cho khách hàng tìm từ khóa, thiết kế lời quảng cáo, xác định thời gian quảng cáo để có mức chi phí tối ưu nhất.!!!

Kỹ thuật Adwords : 094 88 79 365