FTC Đóng điều tra trong những đề xuất mua lại của Facebook

FTC Đóng điều tra trong những đề xuất mua lại của Facebook

FTC Đóng điều tra trong những đề xuất mua lại của Facebook Chương trình chia sẻ hình ảnh Instagram

Ủy ban Thương mại Liên bang đã đóng cửa điều tra không công khai đề nghị mua lại Facebook Instagram, Inc, mà không cần dùng bất cứ hành động nào. Theo đó, thỏa thuận có thể tiến hành theo đề nghị.

 

Cuộc bầu cử Ủy ban để đóng điều tra là 5-0. Các chữ đóng cửa cho các công ty có thể được tìm thấy trên trang web của FTC và như là một liên kết đến thông cáo báo chí này. (FTC 121-0121 số tập tin, liên lạc nhân viên là Christina Perez, 202-326-2048)

Cục Cạnh tranh của FTC làm việc với Văn phòng Kinh tế để điều tra hành vi độc kinh doanh bị cáo buộc, và khi thích hợp, khuyến cáo mà Ủy ban hành động thực thi pháp luật. Để thông báo cho Văn phòng về các hoạt động kinh doanh cụ thể, xin gọi 202-326-3300, gửi e-mail đến antitrust@ftc.gov, hoặc viết thư cho Văn phòng Chính sách và điều phối, Cục Cạnh tranh, Ủy ban Thương mại Liên bang, 601 New Jersey Ave , Room 7117, Washington, DC 20.580.

 

Để tìm hiểu thêm về Cục Cạnh tranh, đọc Counts cạnh tranh. Giống như FTC trên Facebook, theo chúng tôi trên Twitter, và đăng ký thông cáo báo chí cho những tin tức FTC mới nhất và các nguồn lực.

Nguồn: http://www.ftc.gov/opa/2012/08/instagram.shtm

FTC Đóng điều tra trong những đề xuất mua lại của Facebook
Rate this post

Leave a Comment: