Google Adsence cập nhập cho phép sửa tên người nhận thanh toán

Google Adsence cập nhập cho phép sửa tên người nhận thanh toán

Google AdSense: Trang thanh toán và cài đặt tài khoản được cập nhật. Ngày 20/10 Google Adsence cập nhập cho phép sửa tên người nhận thanh toán. Đây hứa hẹn sẽ là bước tiến lớn trong việc thanh toán, và chăm sóc khách hàng Publicser của Google.

– Các chức năng đáng chú ý trong lần cập nhập lần này: Đổi tên người nhận thanh toán

– Thêm các phương thức Thanh toán mới 

– Cập nhập múi giờ

Việc cập nhập này giúp các tài khoản không phải “Chính chủ” trở thành “Chính chủ” .

Sau đây là Email thông báo Google

Xin chào,

Bạn có thể đã nhận thấy một số thay đổi mới cho các trang “Thanh toán”
và “Cài đặt tài khoản” trong tài khoản của mình. Chúng tôi đã thực hiện
một số thay đổi nhằm cải thiện hệ thống thanh toán của chúng tôi và
chúng tôi muốn cho bạn biết về những lợi ích bổ sung của các quy trình
thanh toán mới.

Trang Tóm tắt thanh toán và Cài đặt thanh toán được thiết kế lại

– Phương thức thanh toán giờ đây được gọi là Hình thức thanh toán.
– Thu nhập cuối cùng chưa thanh toán giờ đây được gọi là Số dư hiện
tại.
– Bảng lịch sử giao dịch được thiết kế lại hiển thị cho bạn các hoạt
động mới nhất ở trên cùng.
– Hỗ trợ thanh công cụ mới cho phép bạn lọc, in, xuất hoặc tải xuống
thông tin giao dịch.

Linh hoạt hơn với cài đặt thanh toán của bạn

– Mốc thời gian mới được mở rộng cho phép bạn thay đổi thông tin thanh
toán của mình cho đến ngày 20 của bất kỳ tháng nào.
– Bạn có thể chọn bất kỳ ngưỡng thanh toán nào lớn hơn ngưỡng thanh
toán mặc định dựa trên đơn vị tiền tệ báo cáo của mình.
– Bạn cũng có thể giữ thanh toán của mình đến ngày được chỉ định.

Điều hướng của giao diện thanh toán được cải thiện

– Vị trí được tập trung để quản lý Cài đặt thanh toán và Tiểu sử người
nhận thanh toán của bạn.
– Trợ giúp theo ngữ cảnh được hiển thị dựa trên các trang mà bạn điều
hướng đến.

Về sau, tất cả thu nhập mới và thanh toán trong tương lai sẽ xuất hiện
trên trang “Thanh toán” mới. Bạn có thể tìm thấy chi tiết thu nhập và
thanh toán trước đó mà chúng tôi đã gửi trước đây bằng cách theo liên
kết đến “thanh toán trước đó” ở cuối trang “Thanh toán” mới.

Kính thư,

Nhóm Google AdSense

© 2013 Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy. Mountain View, CA 94043, USA.

Google Adsence cập nhập cho phép sửa tên người nhận thanh toán
Rate this post

Leave a Comment: