Quảng cáo adsense trên di động, Trends Adsence smartphone

Quảng cáo adsense trên di động, Trends Adsence smartphone

Quảng cáo adsense trên di động, xu hướng quảng cáo trên thiết bị di động thông monh.AdSense cho nội dung di động cho phép nhà xuất bản tạo thu nhập từ các trang web trên điện thoại di động của họ bằng cách sử dụng các quảng cáo Google được nhắm mục tiêu. AdSense cho nội dung di động hiện đang có sẵn cho các điện thoại cao cấp ở mọi quốc gia. Đối với các trang web trên điện thoại di động chuẩn, chúng tôi hỗ trợ một số vị trí hạn chế.

Ngoài chính sách chương trình chuẩn của chúng tôi, nhà xuất bản muốn tham gia vào AdSense cho nội dung di động còn phải tuân thủ các chính sách cụ thể cho các trang web tương thích với điện thoại di động sau đây.

Ngôn ngữ Đánh dấu của Trang web trên Điện thoại Di động

– wml (WAP 1.x.)
– xhtml (WAP 2.0)
– chtml (imode, v.v…)
– html (chỉ với các đơn vị quảng cáo cao cấp)

Vị trí và Hành vi Quảng cáo

– Chỉ một đơn vị quảng cáo AdSense cho điện thoại di động có thể được hiển thị cho mỗi trang web trên điện thoại di động.
– Chỉ một đơn vị quảng cáo “kép” có thể được đặt ở cuối trang, nhưng có thể xuất hiện phía trên phần chân trang (ví dụ: các liên kết điều hướng, các thông báo bản quyền, v.v…).
– Quảng cáo Google được hiển thị trên trang web tương thích với điện thoại di động của nhà xuất bản không thể được sửa đổi hoặc làm mờ đi theo bất kỳ cách nào.
– Sau khi người dùng nhấp chuột, việc hiển thị trang đích của nhà quảng cáo có thể không bị gián đoạn hoặc bị ngăn cản theo bất kỳ cách nào. Chẳng hạn, nhà xuất bản không thể hiển thị các trang đệm của riêng mình trước khi đưa người dùng đến trang web của nhà quảng cáo.

– Đơn vị quảng cáo AdSense cho nội dung di động không được sử dụng trong các ứng dụng trên điện thoại di động.

Việc sử dụng AdSense cho nội dung di động trong ứng dụng trên điện thoại di động là vi phạm chính sách AdSense. Ứng dụng trên điện thoại di động cấu thành bất kỳ ứng dụng nào có thể tải xuống, ngay cả khi WebView được sử dụng để hiển thị quảng cáo. Mọi đơn vị quảng cáo AdSense cho nội dung di động được tìm thấy trong các ứng dụng trên điện thoại di động đều sẽ bị vô hiệu. Nếu bạn đang tìm giải pháp quảng cáo cho ứng dụng trên điện thoại di động của mình, hãy đăng ký AdMob, sản phẩm hiển thị quảng cáo trên điện thoại di động hàng đầu của Google.

Khả năng truy cập vào trang web

Trình thu thập thông tin của chúng tôi phải có thể truy cập vào các trang web trên điện thoại di động của bạn để cung cấp các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem mục nhập của chúng tôi về nhắm mục tiêu theo quảng cáo trên điện thoại di động. AdSense cho tìm kiếm trên điện thoại di động

  • Chỉ một hộp AdSense cho tìm kiếm trên điện thoại di động có thể được đặt trên mỗi trang.
  • Trừ khi được tuyên bố khác đi một cách rõ ràng, tất cả chính sách AdSense cho tìm kiếm cũng phải áp dụng cho AdSense cho tìm kiếm trên điện thoại di động.

Google cho biết họ đang làm điều này để “làm cho nó dễ dàng hơn cho các nhà xuất bản để sử dụng AdSense để kiếm tiền từ các trang web dành cho điện thoại di động, chúng tôi đã di cư tất cả các kích thước đơn vị quảng cáo điện thoại di động, bao gồm cả các đơn vị quảng cáo biểu ngữ điện thoại di động, sản phẩm cốt lõi”.
Như bạn có thể thấy, “banner điện thoại di động ” tùy chọn bây giờ là đơn vị nòng cốt “nội dung” quảng cáo tạo ra phần quảng cáo:

Có rất nhiều nhầm lẫn xung quanh này WebmasterWorld. Một nhà xuất bản AdSense cho biết “bạn sẽ không cần phải thay thế bất kỳ mã Adsense cho các thiết bị cao cấp”, nhưng đó là sự thật?
Nó sẽ là tuyệt vời nếu Google đã gửi email tự động để các trang web mà cần phải thay đổi mọi thứ.
Diễn đàn thảo luận tại WebmasterWorld.

Quảng cáo adsense trên di động, Trends Adsence smartphone
Rate this post

Leave a Comment: