Home Game Minecraft Comes Alive Mod

Minecraft Comes Alive Mod

by Giải Pháp 365

Tải xuống Minecraft Comes Alive Mod cho Minecraft 1.17.1 / 1.16.5 / 1.15.2-> 1.12.2 view (531204) – Nhà phát triển: WildBamaBoy | Nguồn: CurseForge

Làng NPC(NPC villages) trong Minecraft là những nơi khá nhàm chán. Chắc chắn, họ có rất nhiều người buôn bán hàng hóa để lấy ngọc lục bảo và nhiều mặt hàng khác, nhưng vì đó là tất cả các làng tốt cho nên họ trở nên nhanh chóng đáng kinh ngạc.

Nhờ mod Minecraft Comes Alive, người chơi có thể biến các ngôi làng của NPC trong thế giới Minecraft của họ trở nên tương tác và thú vị hơn rất nhiều. Dân làng có nhiều giống nam và nữ và sẽ làm được nhiều việc hơn là chỉ trao đổi hàng hóa với người chơi. Họ có thể được thuê để thực hiện các công việc hoặc thuyết phục người chơi đi theo người chơi trong khi họ ra ngoài phiêu lưu. Những tương tác lặp đi lặp lại cũng làm tăng sự thân thiết của người dân trong làng.

Nguồn tải: http://9penguin.com/download-minecraft-comes-alive-mod-for-minecraft/

Trích từ: http://9penguin.com/mmosharing.com

You may also like

Leave a Comment